Contact

Contact Revival IQ

Foloseste formularul de mai jos pentru a adresa orice intrebare sau sugestie cu referire la  Produsele OPTIMA - Maximum Microbilological Security.
e-Mail: contact@revivaliq.ro
telefon: +4 0727 775 106

*Nume
*e-Mail
*Telefon
*Mesaj
NOTA DE INFORMARE privind prelucrarea datelor cu caracter personal ​Conform dispozitiilor Regulamentului General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene, referit in continuare prin acronimul “GDPR” si ale dispozitiilor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, va informam ca societatea Terranis Solutions S.R.L., din inmatriculata in Registrul comertului sub nr. J23/4610/2022 , cod unic de inregistrare 46468248, site web www.revivaliq.ro, telefon 0723.79.66.33, vor prelucra datele cu caracter personal, referite in continuare prin acronimul ”DCP”, pe care sunteti de acord sa le furnizati prin completarea formularului electronic existent pe site, respectiv, dupa caz: 1. numele si prenumele, 2. numarul de telefon, 3. adresa de posta electronica, 4. CNP necesar emiterii facturii fiscale, Firma actioneaza ca operatori asociati, in intelesul art. 26 din GDPR, in baza unui acord incheiat intre acestia vizand respectarea drepturilor Dumneavoastra in materie de prelucrare si protectie a DCP. Prelucrarea DCP furnizate de Dumneavoastra se face: 1. in scop de reclama, promovare, marketing, publicitate a produselor si serviciilor oferite; 2. in scopul stabilirii gradului Dumneavoastra de satisfactie si a imbunatatirii calitatii produselor si serviciilor prestate, scopuri care presupun inclusiv efectuarea de comunicari comerciale prin utilizarea unor sisteme automate de apelare si comunicare care nu necesita interventia unui operator uman, prin fax ori prin posta electronica sau prin orice alta metoda care foloseste serviciile de comunicatii electronice destinate publicului. Temeiul juridic al prelucrarii DCP mai sus amintite il constituie consimtamantul Dumneavoastra, manifestat explicit prin bifarea casetei SUNT DE ACORD din cadrul formularului electronic de pe site, conform dispozitiilor art.6 alin.1 lit.A GDPR si art. 12 alin. 1 teza finala Legea nr. 506/2004. DCP pe care le furnizati sunt destinate utilizarii de catre operatorii asociati numai potrivit scopurilor mai sus amintite, urmand a fi dezvaluite (comunicate) catre eventualii subcontractori ai operatorilor asociati desemnati cu indeplinirea activitatilor ce se circumscriu scopurilor mai sus amintite. Prelucrarea DCP se efectueaza pana la data implinirii unui termen de 2 ani calculat de la momentul finalizarii comenzii, data la care acestea vor fi sterse in mod automat, cu precizarea expresa ca oricand pana la implinirea acestui termen aveti dreptul de a solicita operatorilor asociati incetarea prelucrarii DCP pe care le-ati furnizat. Nu sunteti obligat(a) sa furnizati DCP, insa refuzul Dumneavoastra are drept consecinta, dupa caz: (i) imposibilitatea de a primi informatii si comunicari comerciale prin utilizarea unor sisteme automate de apelare si comunicare care nu necesita interventia unui operator uman, prin fax ori prin posta electronica sau prin orice alta metoda care foloseste serviciile de comunicatii electronice destinate publicului despre evenimentele organizate, produsele si serviciile furnizate de catre operatorii asociati, (ii) imposibilitatea de a participa la concursurile, tombolele etc. organizate, premiilor etc. oferite de catre operatorii asociati. Conform GDPR, beneficiati de: dreptul la informare (art.13 si 14 GDPR), dreptul de retragere a consimtamantului acordat (art.13 alin.2 lit.C si art.14 alin.3 lit.D GDPR), dreptul de acces la datele prelucrate (art.15 GDPR), dreptul la rectificarea DCP (art.16 GDPR), dreptul la stergerea DCP -dreptul de a fi uitat- (art.17 GDPR), dreptul la restrictionarea prelucrarii DCP (art.18 GDPR), dreptul la portabilitatea datelor (art.20 GDPR), dreptul de a se opune prelucrarii DCP -dreptul de opozitie- (art.21 GDPR), dreptul de a depune plangeri si sesizari la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (art.77 GDPR), cu sediul in Bucuresti, Sector 1, bdul G-ral Gh. Magheru nr.28-30, cod postal 010336, telefon +40.318.059.211, fax +40.318.059.602, email anspdcp@dataprotection.ro, dreptul la o cale de atac judiciara eficienta impotriva unei autoritati de supraveghere (art.78 alin.2 GDPR). Pentru DEZABONARE si exercitarea celorlalte drepturi conferite de GDPR, va rugam sa transmiteti responsabilului cu protectia datelor, EXCLUSIV prin posta electronica pe adresa contact@revivaliq.ro, o solicitare scrisa, continand cel putin adresa de email si numarul de telefon cu care v-ati inregistrat in formularul electronic de pe site, astfel incat sa fie posibila identificarea rapida a bazei de date in care ati fost inregistrat. Din considerente legate de protectia datelor personale, va rugam ca informatiile de mai sus sa ni le comunicati fie printr-un email criptat (parolat), fie intr-un document/arhiva parolat/a atasat unui mesaj email necriptat (neparolat), urmand ca parola sa ne-o transmiteti separat, pe un alt canal de comunicare, respectiv pe SMS sau WhatsApp la numarul de telefon 0723796633. Desi procesul de identificare a bazei/bazelor de date in care ati fost inregistrat si a DCP pe care l-ati furnizat este unul de durata, va asiguram pe aceasta cale ca ne straduim sa solutionam cat mai curand solicitarile Dumneavoastra, sens in care, cu respectarea termenului de o luna prevazut de art. 12 alin. 3 GDPR, veti fi informat/a in consecinta. Prin urmare, daca sunteti de acord cu prelucrarea DCP conform celor de mai sus, ceea ce presupune inclusiv efectuarea de comunicari comerciale prin utilizarea unor sisteme automate de apelare si comunicare care nu necesita interventia unui operator uman, prin fax ori prin posta electronica sau prin orice alta metoda care foloseste serviciile de comunicatii electronice destinate publicului, va rugam bifati caseta SUNT DE ACORD din cadrul formularului electronic de pe site, iar daca NU sunteti de acord, va rugam sa inchideti formularul electronic (astfel incat datele personale nu vor fi salvate/prelucrate) si sa va bucurati nestingherit/a de produsele si serviciile oferite.
--